středa 12. září 2007

Když rabín zaspí...

"Tak nevím," řekl rabín pochybovačně. "Nemám v tom žádné zkušenosti. Víte, naše modlitby většinou nejsou prosebné. Nežádáme o něco, co nemáme - spíš děkujeme za to, čeho se nám dostalo."
"Nechápu."
Rabín se usmál. "To je tak. Vy křesťané říkáte ´Otče náš, jenž jsi na nebesích, chléb náš vezdejší dejž nám dnes´, kdežto my říkáme ´buď požehnán, ó Hospodine, který dáváš vyrůst chlebu ze země´. Tento příklad je zjednodušený, ale všeobecně řečeno jsou naše modlitby díkůvzdání za to, čeho se nám dostalo."

Kemelman, H.: Rabín v pátek zaspal. Praha: Mladá fronta, 1969.

4 komentáře:

zuzna řekl(a)...

dnes jsem si ještě ze zvědavosti přečetla blog dvoulidí a jiří DĚKUJU! Napsal jsi to krásně a pokud možno, cítím se tím být vyjádřena i já. A to i s tím o tom rozloučení. Je z toho přesně vidět to jak to bylo náhlý a nečekaný a taky to, že místo smutku nastuuje vztek, že si se ani rozloučit nemoh. kdo to mohl vědět. Když jsme mi přišli o babičku, všichni s ní byli do poslední chvíle (tudíž se mohli loučit jak chtěli), ale já byla doma a udržovala v chodu domácnost.Na nic si nestěžuju, jen je možný, že jsem ňákym pitomym vohřejvánim párků přišla vo šanci vidět babču naposledy. Na druhou stranu, mám jí doteď v paměti jako vtipnou a bystrou babču.Snad si tu památku ani nechci nějak ničit pohledem na to bezvládné... tedy tak. Ještě jednou děkuju.

zuzna řekl(a)...

promiň zapoměla jsem uplně uvést o jakej příspěvek ze "dvou lidí" šlo. samozřejmě o "babičku"

J-Lo řekl(a)...

Jen takovou poznámku.

Křesťané také děkují a jejich kněží také žehnají to, co je nám dáno... A Židé také prosí... jen tím po tisíciletých zkušenostech trochu šetří a možná to kvůli dodržování svých 613 přikázání ani nestíhají...

A uvedená ukázka je trošku zavádějící, protože srovnává základní křesťanskou modlitbu s židovským požehnáním chleba před svačinou... V základní židovské liturgické modlitbě "Amidah" je z 19 jejích součástí 13 prosebných...

Jiří řekl(a)...

Děkuju,
já jsem na tu poznámku čekal, protože mně se to zdálo nějaké divné. Přesně mě napadlo, že podobně jako křesťané děkují za dary, kterých se jim dostává, tak Židé prosí ... o cokoli.