pondělí 21. ledna 2008

středa 16. ledna 2008

Báseň

Tato báseň je inspirovaná udergroundem a vychází z mých najvnutornějších pocitov:
-
Člověk v noci spí
a tahleta noc
má nad ním zvláštní moc.
Když Karlovi nohy čpí,
tak zbývá jen říct "Dobrou noc".
kurva prdel píča

středa 2. ledna 2008

O bubácích

"Prezident Akademie je zároveň povinen ze všech svých sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček. Aby byl lid účinně pobídnut k této bohulibé činnosti, vypisuje se na vypátrání každé z těchto příšer, ať už je odhalena v děrách, jamách, jeskyních, nebo jezerech, odměna šesti tolarů."
-
Ze zakládací listiny berlínské akademie věd (1700)

O elektřině

"Elektřina nemůže být nikdy praktickou formou síly, protože ztráty vzniklé ve vedení jsou příliš veliké. Bylo by snazší užívat provazových poháněcích pásů, které by šly od kladky ke kladce, takže by se táhly na míle po celém kraji."
_
ing. Osborne Reynolds, technik, r. 1888